• PROIZVODNJA PELETA OD UGLJA
  LIGNITA (BEZ SUMPORA)
  TEHNIČKI PODACI
  Sadržaj vlage < 10,00%
  Sadržaj pepela < 10,00%
  Iskoristivost > 90,00 %
  Energetska vrijednost > 20.000 kJ/kg
  Dimenzije: promjer 6 mm – 8 mm, dužina 10,00 mm – 30 mm
 • PRODAJA PELETA
  OD DRVETA
  OSNOVNE INFORMACIJE

  Pelet je gorivo koje se dobija  mljevenjem, sušenjem i presovanjem

  pod visokim pritiskom bez dodavanja aditiva.

  Zbog svog oblika i veličine pelet omogućava automatski rad – punjenje

  gorionika i sagorijevanje u pećima koje zagrijavaju naše domove

  i poslovne objekte. Pelet ispunjava visoke ekološke standarde

  pri sagorijevanju čime poboljšava kvalitet života i ne ugrožava okolinu i prirodu.

 • PRODAJA BRIKETA
  OD DRVETA
  OSNOVNE INFORMACIJE

  Briket je gorivo koje se dobija  mljevenjem, sušenjem i presovanjem

  pod visokim pritiskom bez dodavanja aditiva.

  Briket ravnomjerno sagorijeva sa malo dima i bez lebdećeg pepela - ima 10 puta manje pepela od uglja.

  Sagorjevanjem praktično ne zagađuje životnu sredinu u poređenju sa drugim čvrstim gorivima.

 • PRODAJA SVIH VRSTA KOTLOVA
  ZA GRIJANJE NA PELET